Tot seguit us mostrem els passos detallats per a la realització d'un projecte d'infografia, en aquest cas d'un interior:

1.-    El client contacta amb nosaltres, i via mail, ens facilita el plànol CAD (*.dwg) tan d’alçats com de plantes. També ens dona una explicació, per escrit, de com han de ser els acabats, els colors de les parets i el disseny del mobiliari. Pel que fa als dissenys concrets de mobles i complements, es poden adjuntar fotos escanejades de catàlegs o d'Internet. Incloure la descripció dels acabats dins el mateix plànol, facilitarà la nostra tasca i evitarà mal entesos.

2.-    Amb aquestes dades s’elabora un pressupost sense cap compromís. En el pressupost es té en compte la complexitat i la diversitat dels mobles, en canvi, no influeix en el preu les dimensions de l’habitatge.

3.-    Un cop aprovat el pressupost i amb tota la informació facilitada anteriorment, comencem a desenvolupar el projecte. En acabat, s’envia una vista prèvia en baixa resolució (suficient per veure el resultat pel que fa a il·luminació, materials, colors, punt de vista...).

4.-    Tot seguit, el client determina els canvis necessaris. Entra dins del pressupost només quan són canvis de materials: colors i textures. En el cas que siguin canvis de geometria no contemplats en el plànol, s'incrementarà l'import del pressupost inicial tenint en compte el nivell de dificultat.

5.-    Un cop fets els canvis, es torna a enviar una imatge de mostra per assegurar que tot és correcte. En el cas que no ho fos, es tornaria a repetir el punt 4.

6.-    Amb la imatge de mostra aprovada, es calcularà en alta resolució (per mida DIN A4) i s’enviarà per correu electrònic al client, el qual en disposarà per la seva impressió.

7.-    Finalment, s’enviarà la factura en format PDF on, a la part inferior, s’indica el número de compte i l’entitat bancària per fer la transferència.

Si teniu qualsevol dubte, no hi doneu mes voltes, truqueu-nos i us ho aclarirem.

Torna a l'inici